O ognisku

NIEPUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE "AKADEMIA TALENTÓW" W LUBLINIE

jako placówka artystyczna zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin  dnia 29 grudnia 2015 roku pod numerem 517/P/N.

Ognisko jest placówką artystyczną umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Przygotowuje wychowanków do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty w muzykowaniu zespołowym.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogów-artystów:

 • Bronisz Marcin - gitara
 • Czarny Piotr - klarnet
 • Czyżewski Patryk - fortepian jazzowy
 • Dąbska Aneta - śpiew
 • Dąbski Marcin- gitara jazzowa, gitara elektryczna
 • Dudek Ewa - skrzypce
 • Garczyński Bartłomiej - gitara jazzowa
 • Gąsowska Wiesława - fortepian
 • Kołszut Dominika - skrzypce
 • Kowalczyk Michał - gitara basowa
 • Kutrzepa Robert - perkusja jazzowa
 • Mila-Suska Elżbieta - fortepian, zajęcia ogólnomuzyczne
 • Młynek Ewelina - perkusja
 • Obroślak Mateusz - śpiew
 • Saran-Cetera Beata - fortepian
 • Skiba Nina - fortepian
 • Sołtyszewska Monika - śpiew
 • Szymczyk Monika - śpiew
 • Tyrawska-Kopeć Agnieszka - flet
 • Waszczuk Andrzej - saksofon
 • Wiącek Marzena - fortepian
 • Wiśniewska Justyna - gitara
 • Wójtowicz Marzenna - fortepian
 • Wysocka-Skrzypińska Grażyna - fortepian

 

Do realizacji zajęć ognisko zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem i biblioteki.

Sczegółowe uregulowania prawne placówki zawarte są w Statucie Niepublicznego Ogniska Artystycznego "Akademia Talentów" w Lublinie, nadanym przez organ prowadzący Akademię Talentów sp. z o.o., zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

 

Zajęcia odbywają się w przy ul. Bursztynowej 22 w Lublinie (budynek Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie) i przy ul. Biedronki 13 w Lublinie (budynek Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie) - tylko śpiew i specjalności jazzowe.