Przedmioty realizowane w ramach czteroletniego cyklu nauczania

1

Specjalność - wokalistyka jazzowa

 • przedmiot główny - śpiew
 • emisja głosu
 • fortepian dla wokalistów
 • combo (zespół jazzowy)
 • dykcja z recytacją
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki z elementami edycji nut
 • historia muzyki
 • historia jazzu z literaturą
 • formy muzyczne
 • harmonia jazzowa z podstawami improwizacji
 • ćwiczenia rytmiczne

 

2

Specjalność - instrumentalistyka jazzowa
 

 • przedmiot główny - jazzowy
 • fortepian obowiązkowy - jazzowy
 • ćwiczenia rytmiczne
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki z elementami edycji nut
 • historia jazzu z literaturą
 • historia muzyki
 • formy muzyczne
 • harmonia jazzowa z podstawami improwizacji
 • big-band
 • combo (zespół jazzowy)